Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 252 (1.008 secs)
You searched for: (language:alb OR language:"Albanian")
[1] 2 3 4 5 6     Next    Last
[movies]HaSyStudio Promo - Hajdar Sylaj
HaSyStudio ka si synim të tij që të promovojë vlerat e fesë ISLAME
Keywords: HaSyStudio
Downloads: 2
[texts]Orari Vjetor I Privimit Pefundimtar - Universiteti i Prishtines
Orari Vjetor I Privimit Pefundimtar
Keywords: provimi perfundimtar 2014
Downloads: 3
[texts]01
Prgema te ndryshme  to1
Keywords: to1_Programe
Downloads: 2
[audio]Abdurrahim Balla - Hutbe Vellai Besimtare ne Islam
Abdurrahim Balla - Hutbe Vellai Besimtare ne Islam
Keywords: Abdurrahim Balla - Hutbe Vellai Besimtare ne Islam
Downloads: 13
[image]Takvimi i ramazanit per Kosove
Takvimi
Keywords: takvimi
[movies]Why The Latin Mass Father Gommar A. De Pauw
Mbi Pandryshshueshmëninë e Meshës Shejte te kodifikueme prej Papës sh'Piu V.
Keywords: Mesha Shejte
Downloads: 24
[audio]Abdurrahim Balla Hutbe Tejkalim I Kufijve
Abdurrahim Balla - Hutbe - Tejkalimi i Kufijve
Keywords: Abdurrahim Balla Hutbe Tejkalim Kufij Tagut
Downloads: 10
[texts]Gjuha E Shkrueme Ase Verejtje Gramatikore, Àt Justin Rrota
The written language and some grammatical observations
Keywords: albanian language; grammar
Downloads: 5
[audio]1 A është përqarja rahmet 2 a lejohet me bashkëpunu me sektet tjera - Cheikh Naserdine al-Albânî - Ryadussalihin.org
1 A është përqarja rahmet 2 a lejohet me bashkëpunu me sektet tjera - Cheikh Naserdine al-Albânî
Keywords: 1 A është përqarja rahmet 2 a lejohet me bashkëpunu me sektet tjera - Cheikh Naserdine al-Albânî
Downloads: 3
[audio]1 Në cfarë jipet Zeqati - Cheikh Naserdine al-Albânî - Ryadussalihin.org
1 Në cfarë jipet Zeqati - Cheikh Naserdine al-Albânî
Keywords: 1 Në cfarë jipet Zeqati - Cheikh Naserdine al-Albânî
Downloads: 1
[audio]Shpjegimi I Fetwasë Së Ibën Tejmijes Në Lidhje Me Hadithin E Përqarjes Mësimi I Katërt Khawarixhët& Tekfirsat 17.01.2014 17:01:36 - HaSyStudio
HaSyStudio realizon mësimin fetar ~ Shpjegimi I Fetwasë Së Ibën Tejmijes Në Lidhje Me Hadithin E Përqarjes Mësimi I Katërt Khawarixhët& Tekfirsat 17.01.2014 17:01:36
Keywords: Shpjegimi I Fetwasë Së Ibën Tejmijes Në Lidhje Me Hadithin E Përqarjes Mësimi I Katërt Khawarixhët& Tekfirsat 17.01.2014 17:01:36
Downloads: 5
[texts]Evliatë e Allahut
Autor: Shejh ul-Islam Seiid Muhammad Madani Ashrafi Al-JilaniPërktheu nga anglishtja: Daut AZEMITeksti origjinal:"Awliya-Allah, The Saints are the 'Friends' of God"http://www.islam786.com/awliyaallah.htm
Keywords: Daut AZEMI
[texts]E Verteta Nen Hije - Hysni Saliaj
Këto dorëshkrime flasin për kohen e luftes, periudhën e arratisjes dhe të burgosjes të z. HYSNI SHABAN SALIAJ,si dhe shumë të tjerëve të citët e kushtuan jetën e tyre për një demokraci të vërtetë.
Keywords: hysni saliaj
[movies]mësuar përmendësh Kuranin për fëmijët dhe të moshuarit
Translations of the meanings of the Quran into Albanian language.Memorize the Quran To download any of these videos, Right click on the written file size below, then click 'save as' .
Keywords: profeti; Krishterimi; çifut; feja; libri; zot; shqiperia
Downloads: 5
[texts]Geografija 7 K 3
A book about geography.
Keywords: geography; science
Downloads: 613
[texts]HISTORIA E ARKITEKTURES SHQIPTARE - ertan gogo
ARCHITECTUR IN ALBANIA
Keywords: ARCHITECTUR
Downloads: 1,362
[texts]TëDalëtë - Sinas, A
"Albanian: Tosk: Translated by Gerasim D. Kyrias and A. Sinas, using a modiefied Roman orthography suitable to both Albanian Muslims and Christians."--Book of a thousand tongues (2nd ed.), 27
Keywords: Albanian language
Downloads: 384
[audio]Abdurrahim Balla - Abdurrahim Balla
Abdurrahim Balla
Keywords: Abdurrahim Balla
Downloads: 1,352
[movies]Mburoja e Muslimanit - Assalam Muslim
Mburoja e muslimanit- حصن المسلم
Keywords: Mburoja e Muslimanit حصن المسلم
Downloads: 309
[audio]Abdurrahim Balla Hutbe Sunenullah
Abdurrahim Balla zinxhir  Hutbesh- Sunenullah, hutbe ne lidhje me synetet e Allahut ne toke
Keywords: Abdurrahim Balla Hutbe Sunenullah synetet e Allahut sunete
Downloads: 3
[audio]Akidja Tahauije Dija E Allahut 130201
Abdurrahim Balla
Keywords: Abdurrahim Balla
Downloads: 231
[audio]Rendesia E Mesimit Te Fikhut - Shejkh Sharai
Rendesia e fikhut dhe pyetje pergjigje
Keywords: dritat; faturat; kamat; bismilah; para; buke; nderpret; bidate; xhemat; veprosh; moter; selefije; prinder; shija; martese; pergjegjesi; hauarixhet; arrestimi; tekfircave; harmonia; fetare; komuniteti; rendesia; mesimit; fikhut; qen; shtepi; lepirja; qenit
Downloads: 110
[texts]Frasheri Ne Historine E Shqiperise 2014 - N. Frasheri
Historical data on village Frasheri, Albania
Keywords: Frasheri; Dangelli; Albania
Downloads: 44
[texts]Jobi edhe Ekklisiastiu kthyerë prej Evraishtesë - Kyrias, Gerasim D
Cover title: Jobi edhe Ekklisiastiu
Keywords: Albanian language
Downloads: 364
[texts]Lincoln - Kallajxhi, Xhevat
In Albanian
Keywords: Lincoln, Abraham, 1809-1865
Downloads: 344
[texts]Nelson L 1917 Vorl Kritik Prakt Vernunft - Leonard Nelson
Leonard Nelson (1917), Vorlesungen über die Kritik der praktischen Vernunft.
Keywords: Philosophie
Downloads: 15
[texts]Holy Quran Albanian
https://www.alislam.org/quran/
Keywords: Holy Quran; Albanian; Kurani Kerim; Koran
Downloads: 3
[texts]Holy Quran
Holy Quran in Albanian LanguageTranslated by William B. Brown
Keywords: Islam; Quran
Downloads: 4
[texts]Emnat Mbiemnat Kosove Shqipni - bresta
emnat
Keywords: emnat
Downloads: 4,123
[texts]Ditet E Mbrame Te Turqise Ne Shkoder Ase Rrethimi I Qytetit, Àt Justin Rrota
The last days of the turks in Scutari, the siege of the city
Keywords: albanian literature; history
Downloads: 15
[audio]Abdurrahim Balla - Te Gjitha Ligjeratat e Tij - MrOrgMegatec
Abdurrahim Balla (Allahu ia shperblefte), te gjitha ligjeratat e tij.(Daily Updated)
Keywords: Kur'an Sunne Ligjerata
Downloads: 97
[texts]Ungjilli pas Joanit - Massachusetts Bible Society
"Tosk, Union (Romanized) dialect"--Massachusetts Bible Society bookplate
Keywords: Albanian language
Downloads: 275
[audio]Hadithe Te Profetit Muhammed (s.a.s) - MrOrgMegatec
Hadithet e Profetit Muhammed sallallahu alayhi wasallam
Keywords: Hadith Sunnet Quran
Downloads: 27
[audio]2.Kaderi Dobite E Besimit Ne Kader AbdurrahimBalla - Abdurrahim Balla
Abdurrahim Balla
Keywords: DobiteEBesimitNeKader-AbdurrahimBalla.mp3
Downloads: 5
[movies]Albanian Kur'ani Shqipe , translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language.
Quran Shqip video , Translations of the meanings of the Noble Quran in Albanian language. Similar translations are available in many other languages. To download any of these videos, Right click on the written file size below, then click 'save as' .
Keywords: dhe; është; të gjitha; këtë; me; në lidhje me; ose; nga; faqe; ju; lexuar; madje; toka; të tilla; ndjekin; lloj; foto; video e tërë; bota; nëna; më shumë; afër; toka; vendi; përgjigje; shkolla; studim; dielli; qyteti; të fillojë; vonë; e re; natën e jetës; çdo; njeri; më pas; punën; tani; njerëzit; së pari; shumica; shkruani; faqe; rrugë; tha; të hapur; duket; më tej; të bardhë; të fillojë; shembull lehtësia; libër; ide; të tjerë; dëgjoni; kryesore; mjaft; watch; ndonjëherë; të ndjehen të; së shpejti; e zezë; pyetje; të plotë; ndihmë; problemi orë; e vërtetë; interesante; të shpejtë; të udhëtimit; në mesin e; gjuhës; të përbashkët; i formës së prerë; i saktë; një; yll; rrugë; kundër; të bëhet; dore tokën; grupi; i rëndësishëm; faqe; pa; e tërë; fjalë; deri në; vetëm; zona; kujdes; qendër; zemra; njoftim; të zgjedhin; të qarta; mesazhi zë; Kur'ani; kopje; i famshëm; të lumtur; të dëgjojnë; e butë; mësues; e keqe; vëllai; couse; shekulli shans; Islami; cool; i gatshëm; shpresoj; prezantoj; ekipi; kyç; të sigurt; të përmbajë; vazhdoi; e di; mrekulli; vit; mendoj; puna; moslim; muslim; ramadan; islam; arabisht; mekka; Madina; e mahnitshme; sures; fati; fati; besimi; engjëjt; murg; imam; tradita xhamia; kisha; person; e mrekullueshme; kryq; lutja; bamirësia; Haxhi; në rritje; vargje; Jezusi; Moisiu; ibraham; ibrahem; Muhamedi; Krishti; Mesia; allah; zot; ferr shpirti; shpëtimi; përjetësia; pendohen; hyjnor; profet; engjëll; shpirti; djalli; karma; ateizmi; ateist; xhihadi; ortodokse; paganë; protestantë; mësime të mrekullueshme; të habitshme; i madh; i mirë; dëgjojnë; të mësojnë; të shëndoshë; të bukur; muzikë; këngë; këngë; zëra; dy; tre; katër; pesë; luajnë; top; si; pse; e kaluar; shenjat; të folurit; historia; histori; adoleshente; edukim; argëtim; fizika; energjia; mësimore; feja; të themi; çfarë; Budizmi; dhënë; copë paqja; fund; ditë; interesante; të shkëlqyer; shumë; vetëm; emri; i thjeshtë; shumë; mendoj se; të themi; të shkaktojnë; i vjetër; mirë
Downloads: 12
[texts]Hysen Haxhiaj - Burg Ne Liri - Hysen Haxhiaj
Autori i këtij libri Hysen Haxhiajnjë pjesë të madhe të jetës së tij e kakaluar në burgjet e ndryshme tëdiktaturës komuniste.E nisi më 12 dhjetor 1976 me burgunfamëkeq të Spaçit, ku edhe diellikishte frikë të hynte për të kaluarmë pas në një rrugëtim kalvaresk nëburgun e Ballëshit, Zejmenit,Qafës së Barit për ta mbyllur këtëtorturë në burgun e Burrelit.Pra siç shihet, një rrjetë e tërë burgjesh që ndonëselanë gjurmë të pashlyera në shpirtin e tij, nukmun...
Keywords: hysen haxhiaj
[movies]Sheikh Sulejman al Alwaan Përkrahja e muxhahidëve e detyrueshme për të gjithë muslimanët - Ansar Al Sharia
www.ansar-alsharia.com
Keywords: Jihad
Downloads: 13
[texts]Ligjeratat ne Urbanizem 1 - Ilir Gjinolli - Ngadhnjim B. Gjoshi
Ligjeratat ne Urbanizem 1 - Viti 3
Keywords: Ligjeratat; urbanizem; 1; Ilir Gjinolli
Downloads: 6
[texts]Conference reports of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Volume 175th Annual Conference April 2005) - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
v. 28 cm.
Keywords: Church Periodicals; Albanian
Downloads: 63
[texts]Emnat Mbiemnat Kosove Shqipni - bresta
Lista e emnave dhe mbiemnave te votuesve në Kosovë dhe Shqipni simbas dendësisë së paraqitjes. Praktikisht të gjithë banorët e Kosovës e Shqipnisë që i kanë pasë përmbi 18 vjeç në vjetin ±2009
Keywords: emnat shqiptar
Downloads: 99
[audio]Abdurrahim Balla Hutbe Qëndrushmëria Tek E Vërteta
Abdurrahim Balla- Hutbe ku behet fjale ne lidhje me besimtarin qe duhet te jete i qendrueshem ne islamin e vertete
Keywords: Abdurrahim Balla hutbe besimtare e vertete verteta i qendrueshem
Downloads: 104
[audio]Problemi feat. Mbreti & Fllow Master and ZaNna - M'shelne - ElMudzahid
Rap Albanian Song: Sokol aka Problemi Ft Mbreti & Fllow Master ( LasT KinG's ) Ft ZaNna - M'shelneUploaded: ElMudzahidCopyright 2014All Right Reserved
Keywords: Kosova; albania; rap; islam; quran; qoran; istina; allah je jedan; musliman; bosna; saudi arabia; free palestine; free gaza; un jam musliman; zauvijek; rap; musik
Downloads: 5
[texts]Letratura Shqype Per Klaset E Ulta Te Shkollave Te Mjesme ( Parime Letratyret) Àt Justin Rrota
Albanian literature for secondary schools
Keywords: albanian literature; language
Downloads: 5
[texts]Diata e Re e zotit ede selbuesit túne Iesu-Kristit - Christoforides, Constantine
Spine title (gilt lettering)
Keywords: Albanian language
Downloads: 2,012
[texts]Letra, shkresa, fialetore .. - Çekrezi, Kost A. [from old catalog]

Downloads: 331
[audio]Abdurrahim Balla Hutbe Fitnet
Abdurrahim Balla hutbe mbi fitnet qe kan kap umetin islam ne ditet e sotme
Keywords: Abdurrahim Balla hutbe fitnet
Downloads: 11
[texts]Fjalët' e-urta të Sollomoni - Sinas, A
Cover title
Keywords: Albanian language
Downloads: 570
[audio]Abdurrahim Balla Grupet E Humbura
Keto  mesime jane  pjese e zinxhirit te mesimeve per grupet e humbura. Ne keto mesime hoxha shpjegon fetvane e Ibn Tejmijes per grupet e humbura. 
Keywords: Abdurrahim Balla ibn tejmija ehli suneti dhe xhemati murrxhiet esharit kaderit hauarixh tekfir kafir qafir grupacione grupe i humbur te humbur fetva ibn tejmije murxhi tekfirs ruhuni khauarixh dalja nga feja sekte ngutja ne tekfir xhehmije
Downloads: 13
[texts]Rreth Votres, Àt Justin Rrota
Around the fireplace (fables, old stories)
Keywords: albanian language; fables
Downloads: 4
[texts]RILINDJA KOMBETARE SHQIPTARE - Alfred Frasheri, Albert Frasheri
Publications related with the role of Frasheri in the Albanian Renaissance
Keywords: Frasheri; Albanian Renaissance
Downloads: 42
[1] 2 3 4 5 6     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
audio
movies
image